ABENA-koncernen presenterar hållbarhetsrapporten för 2022/2023

ABENA presenterar koncernens hållbarhetsrapport som kombinerar nyckelinformation om ABENAs finansiella och hållbarhetsrelaterade resultat under perioden 2022-05-01 – 2023-04-30. Rapporten lyfter fram de framsteg som gjorts inom viktiga fokusområden för medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Viktig milstolpe

”Under det senaste året har våra egna produktionsanläggningar blivit mer energieffektiva. Samtidigt har vi uppdaterat vår uppförandekod, som vi kommer att implementera över våra affärsoperationer under det kommande finansiella året. I november 2022 nådde vi en viktig milstolpe i vårt arbete med socialt ansvarstagande, nämligen vårt 20:e år i följd som underskrivare av FN:s Global Compact”, fortsätter Arne Terp-Nielsen.

Ökade krav men ABENA står starkt

”När vi blickar framåt ser vi att hållbarhet i allt högre grad regleras genom lag och ökande krav från kunderna. Vårt svar är att fortsätta skapa innovation, utveckla och investera i användarfokuserade produkter och teknologier som kommer att minska förbrukningen. Vårt mål är att fortsätta möta och överträffa våra kunders behov och förväntningar. På kort sikt kommer vi att skapa handlingsplaner och ytterligare integrera vår hållbarhetsstyrning i våra kärnverksamhetsfunktioner. Nu är det dags att accelerera vårt arbete med våra klimatmål och FN:s hållbara utvecklingsmål för att uppfylla vår mission.

ABENA fortsätter att stå starka med ett brett produktutbud, pålitliga leverantörer och leveranssäkerhet. Allt detta tack vare våra över 2 000 ABENA-familjemedlemmar över hela världen, som förenas för att förverkliga vår vision om att erbjuda livskvalitet för användare av våra produkter – alltid med hållbarhet i åtanke.”

Arne Terp-Nielsen
Styrelseordförande ABENA-koncernen

 

Ladda ned ABENA-koncernens hållbarhetsrapport här (eng)