ABENAs medarbetarporträtt - möt Karina Davidsson

Under 2024 kommer vi på ABENA att presentera en av våra medarbetare varje månad. Genom detta vill vi sätta fokus på de människor som utgör kärnan av ABENA och visa upp den mångfald av kompetenser och personligheter som bidrar till vår framgång. Första medarbetaren vi får lära känna är Karina Davidsson.

Karina Davidsson på sitt kontor på ABENA Växjö
Hej Karina!
Först och främst – vill du berätta lite kort om dig?

– Jag heter Karina och bor i Växjö. I oktober fyller jag 60 år och jag har varit en del av ABENA sedan 2014. Vi var ett gäng som började på kontoret samtidigt. Min huvudkompetens är inom administration. Innan jag kom till ABENA arbetade jag på Samhall som regionssekreterare, men jag har bland annat arbetat på VEAB och som originalare på KoopSydöst i  nästan 20 år.

 

Hur kan en dag på ABENA se ut för dig?

– Mitt arbete är övervägande administrativt och innefattar ganska mycket siffror och statistik. Arbetsdagarna varierar beroende på de aktuella behoven, men i huvudsak sysslar jag med olika sammanställningar, lägger in priser, justeringar och hantering av kundupplägg.

 

Har din roll utvecklats över åren?

– När jag började på ABENA arbetade jag halvtid på order och halvtid med administration inom försäljning. Senare övergick jag till anbudsavdelningen som assistent till anbudschefen, då med fokus på vårdsektorn. Under åren har min roll varierat, men det har alltid varit administrativt arbete och med fokus på att hantera våra kunder i vårt affärssystem.

 

Hur ser samarbetet och arbetsmiljön ut på ABENA?

– Samarbete spelar en avgörande roll här på ABENA. Jag arbetar nära kollegorna på anbuds- och controlleravdelningen, där vi tillsammans utgör ett team om fyra medarbetare. Vi har beröringspunkter med alla avdelningar och det finns alltid möjlighet att be om hjälp! Vi hjälper varandra och ser till att allt fungerar smidigt. Alla försöker att hjälpas åt och vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga.

 

Vad uppskattar du mest med att jobba på ABENA?

– Det bästa med att jobba här är jobbarkompisarna och den goda sammanhållningen. Dessutom uppskattar jag att ABENA är ett miljöinriktat företag med en stark hållbarhetsprofil, vilket speglas i de varor vi säljer. Att vara en del av en verksamhet som strävar efter hållbarhet känns bra.

 

En sista fråga – vilket tävlingsprogram på TV tror du att du skulle vinna?

– Jag är verkligen ingen tävlingsmänniska. Om jag skulle delta i ett tävlingsprogram tror jag att min bästa chans att vinna skulle vara om jag tävlade i lag med andra som verkligen är duktiga. Min styrka ligger mer i att arbeta tillsammans i ett lag och uppnå gemensamma resultat. Det samarbetsorienterade tillvägagångssättet känns mer naturligt för mig och tror att det skulle vara den mest framgångsrika strategin för mig!