Vårt DNA

Vi vill underlätta dina utmaningar på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Ömsesidigt förtroende och rätt pris är grundläggande faktorer för att göra affärer – både för dig och oss.

På ABENA har vi mer än 40 års erfarenhet i att göra inköp världen över. Vi pratar ditt språk och vet vad du menar när du behöver specifika produkter från oss – och när det kommer till priser, måste samarbetet vara gynnsamt för alla parter. 

Vi försöker alltid att presentera ett unikt sortiment av produkter som möter både din budget och dina krav på kvalitet. 

Men först lär vi känna varandra!

Vilka är ABENA?

Vi är ett danskt familjeföretag grundat 1953 med huvudkontor i Åbenrå, med en omfattande internationell organisation:

 • Vi har en omsättning på +600 miljoner Euro
 • 1 900 medarbetare världen över
 • Vi köper hem produkter från fler än 90 länder
 • Vi erbjuder er vårt sortiment på över 36 000 produkter
 • Vi har egen produktion av artiklar inom hälso- och sjukvård samt Foodservice i Danmark och Europa

Eftersom vi är tillverkare och leverantör av produkter för hälso- och sjukvård samt livsmedelsindustrin har vi ett väldigt brett utbud av handskar, engångsartiklar, personlig skyddsutrustning, hygienartiklar och städprodukter på lager. Och när det kommer till stabilitet kan du lita på oss!

På ABENA tänker vi globalt, men agerar lokalt. Vårt djupgående arbete med globala inköp innebär att vi har inköpsexperter och kontor över hela världen. 


 • Vi köper direkt från producenten baserat på dina krav.
 • Vi har lokala produkt- och inköpsspecialister över hela världen.
 • Vi använder lokalt kunnande för att hitta den bästa kvaliteten till rätt pris.
 • Vi utför lokala kvalitetskontroller med full spårbarhet och dokumentation. 
 • Våra produkter testas kontinuerligt av tredjepartslaboratorier.  

Vill du fokusera på hållbarhet?

Hållbarhet och socialt ansvar kommer naturligt för oss. 

På ABENA handlar det om att ta hand om miljön och kommande generationer. Vi behöver göra genomtänkta val genom hela processen, från inköp av råmaterial och produkter till hur vi levererar dina produkter. 

Vi jobbar för att bidra till FN:s 17 mål inom hållbar utveckling och har satt upp fyra ambitiösa klimatmål som ska uppnås till år 2030.

ABENAs klimatmål 2030

 • 70% Bio-baserade produkter
  Vi anpassar vårt produktsortiment efter ett cirkulärt ekonomitänk.
 • 70% Reducering av CO2-utsläpp
  Vi använder 100% förnyelsebar energi och förbättrar vår energieffektivitet.
 • 70% Miljömärkta produkter
  Vi dokumenterar alla miljöinsatser inom vårt produktsortiment.

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta ABENA redan idag!
Kontakta oss idag

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Mål 7: Prisvärd och ren energi

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 7 är att säkerställa att alla människor har tillgång till prisvärd, tillförlitlig, hållbar och modern energi. På ABENA sätter vi ribban högt för att uppfylla våra åtaganden till 2030.

Läs mer

Mål 8: Bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Syftet med FN:s hållbarhetsmål 8 är att säkerställa bra arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta mål kan kopplas direkt till vårt målmedvetna CSR-arbete. 

Läs mer

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

För att nå hållbarhetsmål 12 arbetar vi ständigt med att förnya våra produkter och produktionsmetoder.

Läs mer

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald – fokuserar på att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda markförstöringen. Naturen och det vilda djur- och växtlivet är hårt utsatt och vi är stolta över att kunna bidra till att nå det här målet.

Läs mer