För vårdtagare och anhöriga

Mer värdig vård. Förbättrad hälsa. En god natts sömn. ABENA Nova kan förbättra livskvaliteten för någon som står dig nära.

Under det senaste decenniet har användningen av bärbara sensorer blivit allt vanligare och digitala produkter hittar nu in i de dagliga rutinerna inom vården. I flera länder experimenterar redan vårdboenden och institutioner med att använda nya, digitala lösningar och alltfler är redo att implementera det i sina verksamheter.

Resultaten är anmärkningsvärda och lovande och bevisar att digitalisering av inkontinensvård innebär att vården blir mer individanpassad. Genom högre komfort dag som natt, bättre hälsa och mer tid för vård har den digitala inkontinensvården en positiv inverkan på livskvaliteten för såväl boende som vårdgivare.

Individuell inkontinensvård

ABENA Nova med MediSens är en av de ledande digitala inkontinenslösningarna. ABENA Nova består av en högkvalitativ inkontinensprodukt med inbyggda sensorer som fortgående övervakar fuktighetsnivåerna. Ett litet clips som är fäst vid produkten skickar informationen till vårdpersonalen via en app på deras mobilenhet. På detta sätt kan vårdpersonalen se vilken vårdtagare som behöver byte och agera därefter

Informationen som samlas in om den enskilde vårdtagaren används sedan för optimal planering av inkontinensvården, t.ex. hur man säkerställer en god natts sömn och goda toalettrutiner.

ABENA Nova är en säker lösning, före användning samtycker vårdtagare eller anhöriga till användningen av produkten.

Läs mer om ABENA Nova.

ABENA Nova förändrar inkontinensvården

  • Värdigare vård, mindre stress, färre manuella kontroller.
  • En god natts sömn.
  • Förbättrad hälsa, minskad risk för hudirritation och infektioner.
  • Mer tid för individanpassad vård.

Är du redo att lära dig mer?

Utforska hur digital inkontinensvård förbättrar vård och livskvalitet, baserat på praktisk erfarenhet från flera vårdinstitutioner som har testat och implementerat ABENA Nova med MediSens. Ladda ner whitepaper här.
Kontakta oss

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

ABENA Nova - Ett värdigt liv med inkontinens

ABENA Nova med MediSens förbättrar livskvaliteten och minskar arbetsbelastningen för vårdgivare. 

Läs mer

Allt om inkontinens

Inkontinens innebär ofrivilligt läckage av urin eller avföring. Det kan drabba vem som helst och ha olika orsaker. Det är inte en sjukdom, utan ett symptom.

Läs mer

Att förebygga urinlukt på vårdboenden och äldreboenden

Lukten av urin kan vara en oönskad bieffekt i de hem eller vårdboenden där inkontinens är en faktor. Att förebygga lukt är viktigt för både boendes och vårdpersonals livskvalitet. Ta reda på vad som orsakar urinlukt och hur bra inkontinensvård kan bidra till att förhindra oönskad lukt. 

Läs mer

Hudproblem och inkontinens

Inkontinens är besvärande nog i sig, men alla personer med inkontinens riskerar dessutom att utveckla hudproblem som inkontinensassocierad dermatit (IAD).

Läs mer