För verksamhetschef

Minska arbetsbelastningen inom inkontinensvården. Frigör tid för kvalitetsvård.

Inkontinensvård är en väsentlig del av den dagliga omvårdnaden på äldreboenden och LSS-boenden.

När andelen äldre i befolkningen ökar, ökar också behovet av vårdpersonal. Därför måste vi fråga oss själva hur vi kan upprätthålla och förbättra vården under de kommande åren. Tänk om en del av den tiden kunde användas för andra typer av omvårdnad?

I en tid med ett ökande antal äldre och ett färre vårdgivare är det dags att fråga oss hur vi kan upprätthålla och förbättra vårdstandarden. Det är dags att ompröva inkontinensvården.

Utnyttja potentialen för digital inkontinensvård

ABENA Nova är den första och ledande digitala inkontinenslösningen som tillhandahåller data att agera på i realtid för snabb och individanpassad inkontinensvård.

Inkontinensprodukten har inbyggda sensorer och ett separat anpassat clips som hela tiden mäter fuktighetsnivåerna. Clipset skickar information till WetSens Monitor-appen, så att vårdpersonalen kan vidta åtgärder när det är dags för byte.

Läs mer om ABENA Nova.

ABENA Nova förändrar inkontinensvården

  • Nöjda vårdtagare och anhöriga.
  • Motiverad personal med mer tid för omsorg.
  • Mindre sjukfrånvaro på grund av stress och arbetsrelaterade skador bland personalen.
  • Tidsbesparingar på inkontinensvård, färre inkontinensprodukter, mindre tvätt och avfall.
  • Data i realtid förenklar planeringen.

Vill du veta mer?

Utforskar möjligheterna, utmaningarna och potentialerna med digital inkontinensvård från perspektiv, baserat på erfarenheterna på flera europeiska vårdhem och specialvårdsinstitutioner som har testat den digitala inkontinenslösningen ABENA Nova med MediSens. Ladda ner whitepaper här.
Kontakta oss

Föregående: För vårdpersonal

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

ABENA Nova - Ett värdigt liv med inkontinens

ABENA Nova med MediSens förbättrar livskvaliteten och minskar arbetsbelastningen för vårdgivare. 

Läs mer

Hudproblem och inkontinens

Inkontinens är besvärande nog i sig, men alla personer med inkontinens riskerar dessutom att utveckla hudproblem som inkontinensassocierad dermatit (IAD).

Läs mer

Typer av inkontinens

Inkontinens kan ha olika orsaker. Att förstå den underliggande orsaken och typen av inkontinens är avgörande för att förstå de olika behandlingar och produkter som finns tillgängliga.

Läs mer

Hur du väljer rätt inkontinensskydd

Faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det finns många faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det kan vara faktorer som kön, livsstil och typ av inkontinens. Många är till exempel osäkra på om kroppsformade skydd eller engångsbyxor är rätt lösning med hänsyn till livsstil och vet inte hur man hittar rätt absorptionsnivå eller produktstorlek.  

Läs mer