Urininkontinens och klimakteriet

Under klimakteriet kan ovälkomna symptom som inkontinens dyka upp i olika former. Kvinnor kan ha problem med urinblåsan i alla åldrar, men efter 40 års ålder drabbas fler av sämre kontroll över urinblåsan med läckage som följd. Medan yngre kvinnor också kan ha urininkontinens under till exempel graviditet, efter förlossning och ibland även under sex, så medför klimakteriet ännu fler fall av inkontinens.

Vad orsakar inkontinens under eller efter klimakteriet?

Den kvinnliga kroppen går igenom en rad förändringar under klimakteriet. Hormonella obalanser blir då en vanlig orsak till inkontinens. Kvinnor börjar nämligen producera mindre östrogen under klimakteriet, vilket kan försvaga urinblåsans och urinrörets vävnader. Följden blir att många kvinnor får problem med täta trängningar, smärtor i samband med urinering samt en ökad benägenhet att läcka.

Ju äldre vi blir desto svårare blir det att hålla emot vårt kiss. Musklerna blir gradvist svagare när vi åldras. Det är naturligt att våra urinblåsor blir svagare och att reaktionstiden blir långsammare.

Minskningen av östrogen minskar också muskelstyrkan i bäckenbotten, vilket kan leda till ofrivilligt urinläckage under tryck, dvs ansträngningsinkontinens. Dessutom blir slemhinnorna i slidan tunnare och mer sköra. När miljön i slidan blir mindre sur gynnas skadliga bakterier och infektionsrisken ökar. Sammantaget kan det göra att risken för urinläckage under och efter klimakteriet ökar.

Vanliga typer av blåsproblem eller inkontinens under och efter klimakteriet:

  • Ansträngningsinkontinens eller stressinkontinens är en av de vanligaste typerna av problem vad gäller blåskontroll, och orsakas vanligtvis av försvagad bäckenbottenmuskulatur.
  • Trängningsinkontinens är en typ av inkontinens där ett plötsligt och starkt behov av att kissa uppstår, vilket kan leda till ofrivilligt urinläckage. Ibland orsakas trängningsinkontinens av skada på nervsystemet eller nervsjukdomar, andra gånger av faktorer som stress, urinvägsinfektion, medicinering eller överdriven alkoholkonsumtion.
  • Smärta vid urinering.
  • Nokturi är behovet av att urinera flera gånger under natten.
  • Kontinuerlig inkontinens betyder att det mer eller mindre oavbrutet sker urinläckage utan förvarning. Även om denna typ av inkontinens är ovanlig, så kan den orsakas av faktorer som urinrörsmissbildningar (ärftliga eller pga förlossning), operationer som hysterektomi eller medicinska behandlingar som strålning.

Tips för att hantera inkontinens under klimakteriet

En läkare kan rekommendera flera olika behandlingar beroende på vilken typ av inkontinens det gäller. Det rekommenderas därför alltid att kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal för att hitta den lösning som passar bäst för den specifika kvinnan och hennes livsstil i fråga.

  • Traditionella bäckenbottenövningar och Kegel-övningar kan stärka muskler runt livmoder och vagina.
  • Antibiotika kan ibland behövas om det är en infektion som orsakar inkontinens.
  • Olika läkemedel kan tas för att kontrollera abnorma blåssammandragningar eller för att skapa sammandragningar i en alltför utvidgad urinblåsa.
  • Vid ansträngningsinkontinens kan det hjälpa att balansera hormonerna i kroppen med antingen HRT-behandling eller behandling med bioidentiska hormoner.
  • I allvarligare fall kan operation eller elektrisk stimulering av musklerna runt blåsan behövas.

Låt oss vägleda dig

Kunskap från våra egna experter

Vi vill hjälpa dig på bästa sätt. I vårt kunskapscenter kan du hitta fördjupade artiklar inom en mängd spännande ämnen.

Ansträngningsinkontinens eller stressinkontinens

Ansträngningsinkontinens – eller stressinkontinens – är den vanligaste formen av inkontinens, som drabbar cirka 1 av 5 kvinnor över 40 år. Ansträngningsinkontinens uppstår i allmänhet under fysisk ansträngning som löpning, hopp, tunga lyft och hosta, vilket är anledningen till att det ofta kallas just ansträngningsinkontinens.

Läs mer

Vad är trängningsinkontinens?

Trängningsinkontinens är en typ av inkontinens där ett plötsligt och starkt behov av att kissa uppstår, vilket kan leda till ofrivilligt urinläckage. Skador på nervsystemet, irritation av urinblåsan och psykologiska faktorer kan till exempel orsaka att trängningsinkontinens utvecklas.

Läs mer

Hur du väljer rätt inkontinensskydd

Faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det finns många faktorer att tänka på för att välja rätt inkontinensskydd. Det kan vara faktorer som kön, livsstil och typ av inkontinens. Många är till exempel osäkra på om kroppsformade skydd eller engångsbyxor är rätt lösning med hänsyn till livsstil och vet inte hur man hittar rätt absorptionsnivå eller produktstorlek.  

Läs mer

Kvinnor och inkontinens

Det uppskattas att dubbelt så många kvinnor som män lever med urininkontinens. Graviditet, förlossning och klimakteriet ökar risken för urininkontinens.

Läs mer